Å-dag 25 maj

Lördag 25 maj var det dags för årets andra å-dag. På programmet stod översyn av planteringar, stigar, rastplatser och fårstängsel. Ett 15-tal medlemmar slöt upp i det fina vårvädret. Viktigaste insatsen blev dock att röja jättelokor som passat på att sprida sig eftersom släppet av betande får fördröjts av den sena våren. Men det löste medlemmarna galant med nyslipade liar…

Read more

Gäddfiske i Fyledalen

Vad många kanske inte vet är att YFS från och med förra året även arrenderar Nybroån längre uppströms i Fyledalen med. Eftersom fisken i ån nere dalen har havererat så har vi förbjudet all fiske riktad efter öring där i tre år. Men gäddan frodas där och den får vi då försöka lura. Förhoppningsvis kan vi få till lite projekt…

Read more

Å-dag med vår i luften

Så var det dags för årets första å-dag, söndag den 21 april. Ett femtontal medlemmar samlades i det vackra vårvädret för en insats längs ån. På programmet stod bland annat översyn av fårstängsel, stigar och skyltar mm. Det skulle även tas hand om stormfällda träd och trädplanteringarna skulle röjas upp. Det fanns en hel del att ta reda på efter…

Read more

Medlemsträff med fiske och grillning

På lördagen den 13 april stod fiske och grillning på programmet när YFS medlemmar träffades på Nybrofältet för lite samkväm och spaning efter våren. Så mycket fisk blev det inte men desto mera av korv och snack! Våren lyste med sin frånvaro men korv och kaffe värmde gott.

Read more

Välbesökt infokväll om fiskräkning och forskning i Nybroån

Måndagen den 18 mars genomfördes en välbesökt informationskväll i YFS fiskevilla i samverkan med Länsstyrelsen, Fiskevårdsteknik och Lunds universitet. Viktor Hebrand från Fiskevårdsteknik redovisade resultaten från de senaste årens räkning av uppvandrande fisk samt smoltutvandring och märkning och återfångst av märkt fisk. Värt att nämna är att förra årets uppvandring av öring uppgick till strax under 5000 st vilket är…

Read more

Fina förhållanden inför kortfiskepremiären

Den senaste tidens högflöde har sjunkit undan och nu är vattenföringen något hög men det är fullt fiskbart. Siktdjupet är dryga metern och vattentemperaturen runt fina 5 grader. Flödet är fortsatt sjunkande och väderprognosen visar lite regn och stigande temperatur fram till helgen. För flugfiskaren rekommenderas sjunklinor eller linor med sjunkande spets och lite tyngre beten för spinnfiskaren till att…

Read more

Högt flöde i ån just nu!

Just nu upplever vi ett väldigt högt flöde i ån, det var längesen man såg så mycket vatten. Vi får hoppas att moder natur sansar sig och inte öser ner oss med mer väta framöver. Om vi skulle få en stabilisering nu så finns det en god chans att vattenståndet sjunker ner till en behaglig nivå inför premiären nästa vecka!…

Read more

Sista å-dagen för i år!

Årets sista programenliga å-dag genomfördes i strålande solsken på söndagen. På programmet stod trädplantering och översyn av skyddsnät och stängsel samt kvarstående röjningsarbete. Ett tjugotal klubbmedlemmar slöt upp under den kylslagna morgonen. Men efter hand som arbetet fortskred steg solen och det blev en riktigt härlig dag längs ån. Närmare hundratalet trädplantor planterades på tomma ytor längs med ån. Det…

Read more