Fina förhållanden inför kortfiskepremiären

Den senaste tidens högflöde har sjunkit undan och nu är vattenföringen något hög men det är fullt fiskbart. Siktdjupet är dryga metern och vattentemperaturen runt fina 5 grader. Flödet är fortsatt sjunkande och väderprognosen visar lite regn och stigande temperatur fram till helgen. För flugfiskaren rekommenderas sjunklinor eller linor med sjunkande spets och lite tyngre beten för spinnfiskaren till att…

Read more

Högt flöde i ån just nu!

Just nu upplever vi ett väldigt högt flöde i ån, det var längesen man såg så mycket vatten. Vi får hoppas att moder natur sansar sig och inte öser ner oss med mer väta framöver. Om vi skulle få en stabilisering nu så finns det en god chans att vattenståndet sjunker ner till en behaglig nivå inför premiären nästa vecka!…

Read more

Sista å-dagen för i år!

Årets sista programenliga å-dag genomfördes i strålande solsken på söndagen. På programmet stod trädplantering och översyn av skyddsnät och stängsel samt kvarstående röjningsarbete. Ett tjugotal klubbmedlemmar slöt upp under den kylslagna morgonen. Men efter hand som arbetet fortskred steg solen och det blev en riktigt härlig dag längs ån. Närmare hundratalet trädplantor planterades på tomma ytor längs med ån. Det…

Read more

Stort träd blockerade stigar längs Nybroån

Under senaste stormen blåste en stor pil omkull och blockerade båda stigarna vid Gölaströmmen strax nedströms parkeringen vid Pansarbron. Stigarna var helt blockerade av det stora trädet som sträckte sig ända ut i ån. Några av klubbens medlemmar samlades på lördagsförmiddagen och satte igång med uppröjningsarbetet. Med sågar, rep och handkraft lyckades man kapa upp och ta reda på trädet.…

Read more

Full fart på fiskvandringen i Nybroån!

När åmynningen gick upp efter stormen Babets härjningar blev det åter fritt fram för fisken. Lågtrycken avlöste varann och regnet fick ån att stiga vilket satte fart på öringen. Som mest passerade fler än 400 fiskar per dygn och så här långt har dryga 4000 öringar passerat uppströms genom räknaren i Köpingebro. Drygt 3000 av dessa öringar vandrade upp under…

Read more

Nybroån flödar åter fritt efter helgens översvämning

Stormen Babet pressade upp en närmare två meter hög sandvall i Nybroåns mynning vilken stoppade allt flöde ut till havet. Vattnet rann bakvägen och delar av Sandskogen, Ystad golfbana, Badstigen och ett flertal parkeringsplatser översvämmades. Det höll på att gå riktigt illa för YFS fiskevilla och föreningens förråd liksom vägen till huset översvämmades. Fiskvandringen från havet stoppades helt. Hela omgivningen…

Read more

Å-dag med fokus på lekbottnar i Nybroån den 24 september

Hösten är här och det är dag att tänka på kommande lekperiod. Inför söndagen samlades därför ett tjugotal medlemmar för en av höstens viktigaste insatser: att rensa och bereda åns lekbottnar. Dessutom skulle några nya lekbottnar anläggas på ett restaurerat parti av ån. På de sträckor där beskuggningen ännu inte är tillräcklig måste lekbottnarna krattas och rensas från växtlighet innan…

Read more

Ny fiskräknare på plats i Nybroån

Tisdagen den 5 september byttes den gamla Vaki-räknaren ut efter tio år i drift. Den nya räknaren är från TiVA och är en modernare anläggning med förbättrade egenskaper för registrering, mätning och artbestämning av fisk. Räknaren monterades av personal från TiVA i Kalmar, ett dotterbolag till Fiskevårdsteknik. Räknaren är liksom den tidigare uppkopplad mot nätet och kan följas i realtid…

Read more