Å-dag med vår i luften

Så var det dags för årets första å-dag, söndag den 21 april. Ett femtontal medlemmar samlades i det vackra vårvädret för en insats längs ån. På programmet stod bland annat översyn av fårstängsel, stigar och skyltar mm. Det skulle även tas hand om stormfällda träd och trädplanteringarna skulle röjas upp. Det fanns en hel del att ta reda på efter den blåsiga vintern.

Trädplantor ses över och friläggs.

Stängsel ses över och repareras inför kommande fårsläpp.

Stormfällda träd och grenar lyfts undan från stigar och vägar.

Å-dagen avslutades med korvgrillning och eftersnack vid Home pool.

Leave a reply