Nyheter & Blogg

Sista å-dagen för i år!

Årets sista programenliga å-dag genomfördes i strålande solsken på söndagen. På programmet stod trädplantering och översyn av skyddsnät och stängsel samt kvarstående röjningsarbete. Ett tjugotal klubbmedlemmar slöt upp under den kylslagna morgonen. Men efter hand som arbetet fortskred steg solen och det blev en riktigt härlig dag längs ån. Närmare hundratalet trädplantor planterades på tomma ytor längs med ån. Det…

Read more

Stort träd blockerade stigar längs Nybroån

Under senaste stormen blåste en stor pil omkull och blockerade båda stigarna vid Gölaströmmen strax nedströms parkeringen vid Pansarbron. Stigarna var helt blockerade av det stora trädet som sträckte sig ända ut i ån. Några av klubbens medlemmar samlades på lördagsförmiddagen och satte igång med uppröjningsarbetet. Med sågar, rep och handkraft lyckades man kapa upp och ta reda på trädet.…

Read more

Full fart på fiskvandringen i Nybroån!

När åmynningen gick upp efter stormen Babets härjningar blev det åter fritt fram för fisken. Lågtrycken avlöste varann och regnet fick ån att stiga vilket satte fart på öringen. Som mest passerade fler än 400 fiskar per dygn och så här långt har dryga 4000 öringar passerat uppströms genom räknaren i Köpingebro. Drygt 3000 av dessa öringar vandrade upp under…

Read more

Nybroån flödar åter fritt efter helgens översvämning

Stormen Babet pressade upp en närmare två meter hög sandvall i Nybroåns mynning vilken stoppade allt flöde ut till havet. Vattnet rann bakvägen och delar av Sandskogen, Ystad golfbana, Badstigen och ett flertal parkeringsplatser översvämmades. Det höll på att gå riktigt illa för YFS fiskevilla och föreningens förråd liksom vägen till huset översvämmades. Fiskvandringen från havet stoppades helt. Hela omgivningen…

Read more