Havsöringens fortplantning

Nybroån är ett av Sveriges främsta vatten för havsöringens fortplantning, Nybroån förvaltas av Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening.

Vårfiske

Kortfisket börjar i februari och pågår sedan onsdag-söndag till 14:e september. Havsöringsfisket är som bäst under senvintern/tidig vår. I Maj är specimenfiske tillåtet. Fiskekort finns att köpa hos fiskekort.se

Sommarfiske

Sommarfisket pågår 1:a juni tom 14:e augusti och kostar 30 kr per dag. Under denna tid fångas främst gädda och abborre, men även id, brax och mört. Under sommarfisket kan Familjekort köpas. Det gäller för 1 vuxen och 2 barn (under 12 år) och kostar 60 kr per dag. Sommarkort säljs måndag-lördag i Fiske & Uteliv (numera på Drottning Margarethas väg 2) och på söndagar via Håkan Clausson 070 67 02 956.

Höstfiske

Höstfisket pågår 15 augusti tom 14 september och kostar 350 kr per dag. Vid hög vattennivå fångas en del havsöring under denna period

Fiskekort för 2024!

.

Vårfiske

Kortfisket börjar i februari och pågår sedan onsdag-söndag till 14:e september.