Å-dag 25 maj

Lördag 25 maj var det dags för årets andra å-dag. På programmet stod översyn av planteringar, stigar, rastplatser och fårstängsel. Ett 15-tal medlemmar slöt upp i det fina vårvädret. Viktigaste insatsen blev dock att röja jättelokor som passat på att sprida sig eftersom släppet av betande får fördröjts av den sena våren. Men det löste medlemmarna galant med nyslipade liar…

Read more