Välbesökt infokväll om fiskräkning och forskning i Nybroån

Måndagen den 18 mars genomfördes en välbesökt informationskväll i YFS fiskevilla i samverkan med Länsstyrelsen, Fiskevårdsteknik och Lunds universitet. Viktor Hebrand från Fiskevårdsteknik redovisade resultaten från de senaste årens räkning av uppvandrande fisk samt smoltutvandring och märkning och återfångst av märkt fisk. Värt att nämna är att förra årets uppvandring av öring uppgick till strax under 5000 st vilket är…

Read more