Välbesökt infokväll om fiskräkning och forskning i Nybroån

Måndagen den 18 mars genomfördes en välbesökt informationskväll i YFS fiskevilla i samverkan med Länsstyrelsen, Fiskevårdsteknik och Lunds universitet. Viktor Hebrand från Fiskevårdsteknik redovisade resultaten från de senaste årens räkning av uppvandrande fisk samt smoltutvandring och märkning och återfångst av märkt fisk. Värt att nämna är att förra årets uppvandring av öring uppgick till strax under 5000 st vilket är ett av de bästa åren. Resultaten från smolträkningen visade att 2022 toppade med ca 12 000 smolt. Märkningsresultaten visar också att ca 10% av smolten överlever till vuxen fisk samt att ca 20% av fiskarna leker flera gånger. Anders Persson från Lunds universitet berättade om kommande forskning på havsöring längs Skånska sydkusten och om hur förvaltningen av öring fungerar. Herman Forsberg från Lunds universitet berättade om vilka faktorer som styr smoltutvandringen. Linus Larliander från Länsstyrelsen Skåne berättade om kommande studier av fiskvandring med akustiska märken på fisken. Sammantaget väntar intressanta år med omfattande forskning på märkt fisk från Nybroån. YFS medlemmar kommer att assistera med bl a skötsel av fiskräknaren, utsättning av antenner och märkning av fisk.

Viktor Hebrand, Fiskevårdsteknik redovisar resultat från fiskräkning och fiskmärkning via länk från Sundsvall. Från vänster syns Linus Larliander, länsstyrelsen samt Herman Forsberg och Anders Persson, Lunds universitet.

Professor Anders Persson, Lunds universitet berättar om förvaltning av Östersjöns havsöringbestånd.

Leave a reply