Gäddfiske i Fyledalen

Vad många kanske inte vet är att YFS från och med förra året även arrenderar Nybroån längre uppströms i Fyledalen med.

Eftersom fisken i ån nere dalen har havererat så har vi förbjudet all fiske riktad efter öring där i tre år. Men gäddan frodas där och den får vi då försöka lura. Förhoppningsvis kan vi få till lite projekt som tex restaurera lekbottnar för många arter och även andra åtgärder som kan göras inom ett naturreservat med hjälp av markägare och länsstyrelsen.

Idag så hade vi bestämt träff vid gamla tegelbruket för att inventera gäddan i ån.

Vi spred ut oss över stora delar av dalen och fick vada genom leriga våtmarker och över stockar och sten. Vissa lyckades även hitta några gäddor, men för många av oss var det bara skönt att komma ut i naturen och njuta av våren som nu verkligen kommit.

Dagen avslutades för vissa med korvgrillning vid bruket. Smakar bra när man är ute i naturen!

Leave a reply