Fina förhållanden inför kortfiskepremiären

Den senaste tidens högflöde har sjunkit undan och nu är vattenföringen något hög men det är fullt fiskbart. Siktdjupet är dryga metern och vattentemperaturen runt fina 5 grader. Flödet är fortsatt sjunkande och väderprognosen visar lite regn och stigande temperatur fram till helgen. För flugfiskaren rekommenderas sjunklinor eller linor med sjunkande spets och lite tyngre beten för spinnfiskaren till att börja med. Det är läge att vara lite försiktig längs ån. Se upp med höga brinkar som kan vara underminerade, gå försiktigt nära kanten! Längs stränderna har det avsatts sediment som kan vara mycket halt på sina ställen så se upp med det också. För övrigt är det bara att köra på, skitfiske!

Det är riktigt fint drag i vattnet och ett lagom siktdjup!

Se upp med halkiga sediment längs kanterna och att höga kanter kan vara försvagade!

Leave a reply