FISKRÄKNAREN VISAR DJURLIVET I NYBROÅN

NYBROÅN ÄR ETT VATTENDRAG KLASSAT SOM RIKSINTRESSE, FRÄMST FÖR SIN FINA HAVSÖRINGS-STAM, SOM FÖRSÖRJER SKÅNES KUSTER MED STRIDBAR HAVSÖRING TILL GLÄDJE FÖR SPORTFISKE-TURISTER OCH LOKALBEFOLKNING.
DET ÄR RESULTATET AV ETT ÖVER 60 ÅRS ARBETE MED RESTAURERING OCH VATTENVÅRD I ÅN, ETT ARBETE SOM TAGIT TID OCH KRÄVER FÖRSTÅELSE HOS MARKÄGARE FÖR ATT ÅTERSTÄLLA NYBROÅN NÄRA SITT URSPRUNG.
NUMERA PASSERAR ÅRLIGEN 4-6000 HAVSÖRINGAR FISKRÄKNAREN I KÖPINGEBRO.
DET ÄR STORVUXEN ÖRING SOM SIMMAR OPP I ÅN FÖR ATT FORTPLANTA SIG OCH JAGA. VIKTER PÅ 4-5 KG ÄR INGET OVANLIGT, MEN ÄVEN RIKTIGT STORA ÖRINGAR MED VIKTER ÖVER 10 KG.
103Cm +10Kg
Lekfärgad höst öring 97 cm
Monster öring
Lekfisk

HÄR ÄR FLER AV DOM FISKAR OCH DÄGGDJUR SOM PASSERAR RÄKNAREN.

Nejonögon
Elritsa
Ål
Abborre
Gädda
Regnbåge
Mink
Sutare
Dykänder
Id
Skarv
Ö. smolt

ÅR 2020 ÅTERKOM ÄVEN DEN FRIDLYSTA UTTERN TILL NYBROÅN, EFTER MER ÄN EN 50 ÅRIG FRÅNVARO SE HUR UTTERN SIMMAR IGENOM OCH UNDERSÖKER RÄKNAREN, JAGAR EN MINDRE ÖRING OCH ATTACKERAR EN 4-KILOS ÖRING MITT FRAMFÖR KAMERAN.