YFS är en levande fiskevårds och sportfiskeförening som regelbundet under året arbetar med fiskevård, sportfiskar tillsammans och hittar på andra roligheter.

YFS grundsyfte är att förvalta öringen i Nybroån. Det betyder att alla som är medlemmar i YFS också arbetar med fiskevård flera gånger per år inom föreningen. Detta är alltså ett krav.
Vi vill vara tydliga med att vi INTE primärt är en Sportfiskeförening där man kan bara vara med för att få fiska i Nybroån.
Därför ställer vi också flera krav på medlemmarna men också provmedlemmar. Dessa är:

  • – Ha ett genuint intresse av fiskevård

Detta är grunden i medlemskapet. En medlem ska vara intresserad av fiskevård. Varje år är det flera obligatoriska arbetstillfällen där vi arbetar med ån. Har man inte intresset så kommer det inte fungera i längden. Vi ser gärna att man arbetat med fiskevårdsaktiviteter tidigare.

  • – Arbetsför

Mycket av arbetet med ån är fysiskt. Ofta står man i vadare i vattnet, lyfter sten, liar vegetation eller planterar träd. Vi diskriminerar inte men samtidigt vill vi inte hymla med att majoriteten av arbetet är fysiskt.

  • – Tillgänglig

Vi har flera arbetsdagar per år. Ofta får vi rycka ut för att fixa akuta saker som inte kan vänta till arbetsdagarna. Vi utför fisketillsyn och vi vill gärna att medlemmarna umgås regelbundet längs ån. Det går tyvärr inte att dyka upp en gång per år när det passar en. Då klarar föreningen inte att ta hand om ån som den behöver. Vi har genom åren lärt oss att denna tillgänglighet korrelerar väl med hur nära man bor ån. Därför ser vi gärna att provmedlemmar bor i Ystads kommun eller i närheten.

  • – Proaktiv

YFS är en Ideell förening. Vi har en aktiv styrelse och Riverkeepers som lägger upp arbetet. Med det sagt så behöver föreningen folk som vill påverka och driva saker. Vi har inga betalda chefer som driver på. Det får vi göra själva. Därför ser vi gärna provmedlemmar som inte är rädda för att komma med idéer och ta ansvar för att driva dem.

Ovan 4 kriterier bildar förenings kravspecifikation för provmedlemmar.

När kan man bli medlem i YFS?
YFS har inte löpande intagning av provmedlemmar. Anledningen till detta är att varje provmedlem får en mentor som hjälper dem under provåret. Vi har inte oändligt med mentorer. Provmedlem är man under ett år. Under den tiden utvärderar man hur det går och om det fungerar. För att hålla processen med provmedlemmar hanterbar så löper provperioden under ett kalenderår. Det medför att föreningen annonserar på sin hemsida och i sociala medier på hösten när det går att skicka in en förfrågan om att bli provmedlem. Styrelsen tar beslut runt årsskiftet om man får bli provmedlem. Därefter börjar ens prövoår. Med andra ord kan man inte ansöka om att bli medlem om det inte finns en annons ute.

För medlemsfrågor ska man kontakta christian@nybroan.se