Stort träd blockerade stigar längs Nybroån

Under senaste stormen blåste en stor pil omkull och blockerade båda stigarna vid Gölaströmmen strax nedströms parkeringen vid Pansarbron. Stigarna var helt blockerade av det stora trädet som sträckte sig ända ut i ån. Några av klubbens medlemmar samlades på lördagsförmiddagen och satte igång med uppröjningsarbetet. Med sågar, rep och handkraft lyckades man kapa upp och ta reda på trädet.…

Read more