Stort träd blockerade stigar längs Nybroån

Under senaste stormen blåste en stor pil omkull och blockerade båda stigarna vid Gölaströmmen strax nedströms parkeringen vid Pansarbron. Stigarna var helt blockerade av det stora trädet som sträckte sig ända ut i ån. Några av klubbens medlemmar samlades på lördagsförmiddagen och satte igång med uppröjningsarbetet. Med sågar, rep och handkraft lyckades man kapa upp och ta reda på trädet. Efter några timmars arbete var stigarna åter framkomliga för vandrare och för fiskare till kommande säsong. Med lite tur och skicklighet gick det att lösa problemet utan att behöva använda en tung maskin på den blöta marken.

Trädet hade lagt sig precis där stigen delar sig vid Gölaströmmen.

Trädet kapades och lades upp vid sidan om stigen.

Fullt passerbart igen!

Leave a reply