Smoltfälla

Smoltfälla

Nu drar det igång ett större projekt i Nybroån för att mäta smolt under 4 år i ån och hur de vandrar! Florian, som är doktorand från Tyskland, håller i projektet som finansierar av EU och Länsstyrelsen. I slutet på förra veckan installerades en smoltfälla nedanför räknaren som ska användas för att märka smolt med en liten sändare. Längs ån…

Read more