Smoltfälla

Nu drar det igång ett större projekt i Nybroån för att mäta smolt under 4 år i ån och hur de vandrar! Florian, som är doktorand från Tyskland, håller i projektet som finansierar av EU och Länsstyrelsen.

I slutet på förra veckan installerades en smoltfälla nedanför räknaren som ska användas för att märka smolt med en liten sändare. Längs ån kommer det vara ett antal stationer som mäter när fisken går förbi.

Herr Bagge har varit ute och dokumenterat installationen!

Om ni ser Florian ute längs ån så är det bara att heja på honom och snacka!

Leave a reply