Årets sista arbetsdag 26/11

Årets sista arbetsdag bjöd på finväder för de 8 tappra medlemmar som hade möjlighet att vara med. Arbetet bestod i trädplantering på den övre sträckan, från dubbelbroarna ner till rakan ovanför Bells håla. Al, ek och lind stod på menyn.

Det hårda arbetet fick Håkan och Alex ta eftersom de fick ta bort ett träd på sträckan ovanför bruket.

Glädjande nog hade vi sällskap hela dagen av öringar som patrullerade lekbottnarna i väntan på att få göra “sitt”.

Nu ser vi fram emot nästa år med ytterligare fiskevård och förhoppningsvis lite fiske också.

Överläggning om var träden skall placeras

Klippa nät i rätt längd.
Vilket ska vi välja?
Utsikt mot mynningen när den obligatoriska korven skall intas på slutet av dan.

Leave a reply