Sista å-dagen för i år!

Årets sista programenliga å-dag genomfördes i strålande solsken på söndagen. På programmet stod trädplantering och översyn av skyddsnät och stängsel samt kvarstående röjningsarbete. Ett tjugotal klubbmedlemmar slöt upp under den kylslagna morgonen. Men efter hand som arbetet fortskred steg solen och det blev en riktigt härlig dag längs ån. Närmare hundratalet trädplantor planterades på tomma ytor längs med ån. Det är klibbal och lönn som kommer att ge fin skugga och sval vattentemperatur åt åns fisk och djurliv samt en vacker inramning av Nybroåns dalgång. Tidigare planteringar sågs över och en del kvarstående röjning genomfördes inför kommande säsong.

Kvarvarande gluggar längs ån planterades med al och lönn.

De nysatta plantorna försågs med rejäla skyddsnät mot betande får och andra hungriga djur.

Dagen avslutades med korvgrillning och eftersnack i strålande solsken nere vid åmynningen.

Leave a reply