Nybroån flödar åter fritt efter helgens översvämning

Stormen Babet pressade upp en närmare två meter hög sandvall i Nybroåns mynning vilken stoppade allt flöde ut till havet. Vattnet rann bakvägen och delar av Sandskogen, Ystad golfbana, Badstigen och ett flertal parkeringsplatser översvämmades. Det höll på att gå riktigt illa för YFS fiskevilla och föreningens förråd liksom vägen till huset översvämmades. Fiskvandringen från havet stoppades helt.

Hela omgivningen stod under vatten och fiskevillan var i akut fara när vattennivån fortsatte att stiga.

Under lördagen konstaterades att vattnet inte kom ut av egen kraft utan översvämningen tilltog. Läget hade blivit akut och något måste göras. På söndag förmiddag samlades medlemmarna vid mynningen för att göra ett försök att få igång flödet. Ett dike skottades upp genom sandvallen och ned till stranden. Efter några timmas idogt grävande kom flödet i gång och vattnet började gräva sig ned genom sanden. Flödet ökade allt mer och några timmar senare var mynningen helt öppen. På eftermiddagen hade vattennivån sjunkit till normala nivåer och YFS fiskevilla var räddad. Den omgivande marken med förråd, vägar och parkeringar hade torrlagts. Fisken hade åter fått fri lejd upp i ån och fiskvandringen ökade rejält vilket registrerades i fiskräknaren.

Diket börjar grävas.

Flödet kommer i gång och vattnet gräver sig ned i sandvallen.

Några timmar senare är mynningen helt öppen och vattnet flödar fritt från alla håll.

Vattnet har sjunkit tillbaka, stugan är räddad och fisken kan fortsätta sin lekvandring. Mission completed!

Leave a reply