Å-dag med fokus på lekbottnar i Nybroån den 24 september

Hösten är här och det är dag att tänka på kommande lekperiod. Inför söndagen samlades därför ett tjugotal medlemmar för en av höstens viktigaste insatser: att rensa och bereda åns lekbottnar. Dessutom skulle några nya lekbottnar anläggas på ett restaurerat parti av ån. På de sträckor där beskuggningen ännu inte är tillräcklig måste lekbottnarna krattas och rensas från växtlighet innan leken. Det är ett arbete som måste göras till dess att full beskuggning uppnås genom plantering av nya träd. Under söndagens arbete krattades ett trettiotal lekbottnar och dessutom anlades två nya stora lekbottnar vid den restaurerade åsträckan längs det nedlagda sockerbruket i Köpingebro. Sammanlagt lades närmare 15 ton naturgrus ut på det nya lekbäddarna på ett av de viktigaste reproduktionsområdena i åns nedersta del.

Lekbottnarna krattas och rensas från slam och växtlighet.

Naturgrus i lämplig fraktion lastas och körs fram med lastmaskin.

Gruset körs fram och tippas i anslutning till utvald plats.

Den nya lekbottnen läggs sedan ut och formas för hand.

De nya lekbottnarna är på plats och arbetsstyrkan konstaterar att nu är det upp till fisken att fixa resten!

Leave a reply