Fiskeregler

Fiske är tillåtet från Nybroåns mynning i havet och upp till dubbelbroarna nedströms Barevad. Fiske får ske från följande sidor av ån: från mynningen i havet till landsvägsbron vid Nybrostrand sker fiske från västra sidan (höger strand, sett i strömmens riktning). Från landsvägsbron vid Nybrostrand till dubbelbroarna nedströms Barevad sker fiske från östra sidan (vänster strand).

Under tiden 1 januari till 31 maj samt under tiden 15 augusti till 15 september är det endast tillåtet att fiska med fluga eller spinn på sträckan mellan havet och dubbelbroarna nedströms Barevad. Under perioden 1 juni till 14 augusti gäller sommarfiske på sträckan från havet upp till Pumpstationen (vid öarna), då är även mete tillåtet.

Högst två öringar får behållas per fiskare och dag och minimimått för öring är 50 cm.

Rotationsfiske ska normalt tillämpas med minst 10 meters avstånd mellan fiskande, om ej annat överenskommits.

Vadning vid fiske är inte tillåtet i åfåran nedströms Barevad och huggkrok får ej användas.

Fångstjournal ska föras. Rapportera fångst

Rekommendationer

Fisk i dålig kondition bör återutsättas. Undvik om möjligt att ta upp fisk ur vattnet vid återutsättning och fukta händerna före kontakt med fisken! Mindre gäddor bör ej återutsättas.

Det rekommenderas att fiska hullinglöst om man har för avsikt att sätta tillbaka fisken. Ta ej upp fisk på land eller ovanför vattnet vid återsättning, kroka av i vattnet.
Det rekommenderas även att man har håv om man har för avsikt att återsätta sin fångst.
.